fbpx

Code Cultural Governance

Stichting Theatergroep MES (Firma MES) hanteert de Governance Code Cultuur

De doelstelling van de stichting is: het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen waarmee theater kan worden gemaakt.

Het bestuur bestaat uit: Karel Feenstra (voorzitter), Jacques Sluysmans (secretaris), Ronald Boogaard (penningmeester), Inez Demon en Josien Buijs. De termijn is vier jaar en het bestuur is onbezoldigd. De directie (artistieke kern en zakelijk leider) en vaste medewerkers worden conform de CAO Toneel en Dans uitbetaald.

Voor inzage in het jaarverslag en de jaarrekening van 2021 zie hieronder. Voor verder vragen mailt u naar info@firmames.nl

DOWNLOAD