fbpx

Code Cultural Governance

Stichting Theatergroep MESĀ hanteert deĀ Governance Code Cultuur

De raad van bestuur bestaat uit: Jeltje van Nieuwenhoven (voorzitter), Jacques Sluysmans (secretaris), Ronald Boogaard (penningmeester), Karel Feenstra en Inez Demon. De termijn is vier jaar en het bestuur is onbezoldigd. De directie (artistieke kern en zakelijk leider) en vaste medewerkers worden conform de CAO Toneel en Dans uitbetaald.

Voor inzage in het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 zie hieronder. Voor verder vragen mailt u naar info@firmames.nl

DOWNLOAD