fbpx

AVG en Privacy

Firma MES hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Firma MES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waaronder deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Firma MES maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. De informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen wordt onthouden en u veilig kunt winkelen op de website van Firma MES. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en het is dan ook niet mogelijk om u hiervoor af te melden.

Analytische cookies

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Marketing en tracking cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Marketing cookies helpen ons ook om u interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Tracking cookies traceren individueel gedrag en stellen hierbij een profiel op van de bezoeker. Denk hierbij aan Adwords en remarketingcampagnes. Bij deze cookies wordt een inbreuk op de privacy gedaan omdat ze de website de mogelijkheid geven om de bezoeker te volgen. Met de vergaarde informatie worden er vervolgens advertenties aangeboden.

Hoe zijn cookies te verwijderen?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Verder kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van die specifieke browser te gaan.

Firma MES zal deze verklaring af en toe aan passen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels rondom cookies wijzigt. Firma MES behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze verklaring te allen tijde en zonder voorafgaande melding te wijzigen. We raden u aan deze verklaring dan ook regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van nieuwsbriefleden worden door Firma MES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • aanmelding nieuwsbrief via website

Voor de bovenstaande doelstelling kan Firma MES de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • e-mailadres;

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Persoonsgegevens van fans en vrienden worden door Firma MES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over vrienden bijeenkomsten
 • het informeren door middel van nieuwsuitingen.
 • Jaarlijkse incasso opdrachten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Firma MES de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. U kunt zich op ieder moment afmelden als vriend of fan.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Firma MES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Firma MES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Firma MES gebruikt alleen technische, functionele cookies cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstverband dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@firmames.nl