fbpx
Geplaatst op: 12 August 2016

We zijn enorm trots en blij dat de adviescommissie van de Gemeente Den Haag een zeer positief advies heeft gegeven voor onze plannen van 2017 tot 2020. Sinds 2013 krijgen we meerjarige subsidie van de Gemeente Den Haag; dit zorgt ervoor dat we een stevige basis hebben om het hele jaar door projecten te ontwikkelen in de stad en door het land. Nu, vier jaar later, vroegen we een hogere bijdrage en adviseerde de commissie wederom het door ons aangevraagde bedrag volledig te honoreren.

De commissie stelt: “Vier jaar geleden oordeelde de Commissie zeer positief over Firma MES, die als nieuwkomer werd opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016. Anno 2016 kan de Commissie vaststellen dat Firma MES de verwachtingen uit het vorige beleidsplan ruimschoots heeft waargemaakt, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Van een groepje jonge makers dat sinds de eerste voorstelling in 2009 vooral sympathie en goodwill opwekte, is Firma MES inmiddels uitgegroeid tot een volwassen artistieke productiekern die zelfstandig (kleinschalig) én als coproductiepartner goed lijkt te functioneren.”

De adviescommissie van het Fonds Podiumkunsten heeft onze aanvraag helaas niet gehonoreerd. De afgelopen periode ontvingen we ook geen meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, in die zin verandert er niet veel voor ons. We zijn ons er zeer van bewust dat het op dit moment niet vanzelfsprekend is om als kunstinstelling gesteund te worden. We leven dan ook zeer mee met alle makers, gezelschappen en instellingen in Den Haag en daarbuiten die door tegenvallende adviezen, of ontoereikende budgetten in zwaar weer terecht zijn gekomen.

Dankzij de volledige steun van de Gemeente Den Haag kunnen we de komende jaren volop door met onze projecten, ideeën en evenementen. Over al deze plannen houden we je natuurlijk graag op de hoogte en kun je meer vinden op deze site en onze social media. Volg ons daar. Of leuker: kom erover kletsen na afloop bij een van onze voorstellingen! Zien we je in 2017?