fbpx

Algemene voorwaarden

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite www.firmames.nl, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Firma MES is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie, die door middel van deze site is verkregen.

Algemene voorwaarden incasso

Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan Stichting theatergroep MES om tot wederopzegging jaarlijks of eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.